ข่าวสาร

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 4 ครั้งที่ 9/2559

14/10/2559 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 4 ครั้งที่ 9/2559 สรุปรายละเอียดการประชุม ------------------------------------------ 1. ทุนเรือนหุ้นสะสม สิ้นสุดเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 รวมทั้งสิ้น 1,168,480 หุ้น (หุ้นละ 10 บาท) 2. การปล่อยเงินกู้ฉุกเฉิน + สามัญ เฉพาะเดือนกันยายนพ.ศ. 2559 รวมทั้งสิ้น 155,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 3....

คณะผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ มจร เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารสหกรณ์ยุคใหม่ โดยผู้ทรงคุณจากสหรกรณ์ออมจังหวัดอยุธยา

  18 มีนาคม 2557 09.00 น. - 14.00 น. คณะผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารสหกรณ์ยุคใหม่  โดยผู้ทรงคุณจากสหรกรณ์ออมจังหวัดอยุธยา  ณ ห้อง C304 อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย อยุธยา ...

กิจกรรมสหกรณ์

คณะผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ มจร เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารสหกรณ์ยุคใหม่ โดยผู้ทรงคุณจากสหรกรณ์ออมจังหวัดอยุธยา

  18 มีนาคม 2557 09.00 น. - 14.00 น. คณะผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารสหกรณ์ยุคใหม่  โดยผู้ทรงคุณจากสหรกรณ์ออมจังหวัดอยุธยา  ณ ห้อง C304 อาคารเรียนรวม มจร วังน้อย อยุธยา ...

ประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ มจร

บริการ