ขอบคุณ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2563 – 2564

0
257

9/3/2564 ขอขอบคุณ นางมาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล นางสาวศุภสี นัยศิริ และนางสาวณัฐชา ทองภูสวรรค์ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2563 – 2564 เข้าตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ทิ้งคำตอบไว้