คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำกัด มุทิตาสักการะแด่พระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี (ป.อ.พรฺหมฺรํสี) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร

0
282
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำกัด มุทิตาสักการะแด่พระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี (ป.อ.พรฺหมฺรํสี) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ เนื่อในโอกาสงานนอายุวัฒนมงคล วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
คุณ, Tamnan Parampara, OH HO และคนอื่นๆ อีก 29 คน

ทิ้งคำตอบไว้