เนื่องในโอการครบ 9 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำกัด

0
166
เนื่องในโอการครบ 9 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำกัด วันที่ 17 สิงหาคม 2564 นำโดย ผศ.ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 9/2564 และสมาชิกสหกรณ์ฯ ร่วมทำบุญกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามรายการดังต่อไปนี้
1. สมทบทุนค่าภัตตาหารแด่พระสงฆ์ จำนวน 10,000.00 บาท
2. สมทบกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย จำนวน 10,000.00 บาท
3. สมทบค่าน้ำค่าไฟ จำนวน 10,000.00 บาท

ทิ้งคำตอบไว้