ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา เรื่องเล่าเร้าพลัง “เหลียวหลังแลหน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ มจร” ในวาระครบ ๑๐ ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ มจร วันที่ ๑๗ ส.ค. ๖๕ เวลา ๑๓.๐๐น. เป็นต้นไป ทางออนไลน์ ZOOM ID: 454 418 9496

0
98

ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา เรื่องเล่าเร้าพลัง “เหลียวหลังแลหน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ มจร” ในวาระครบ ๑๐ ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ มจร วันที่ ๑๗ ส.ค. ๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
Time: Aug 17, 2022 12:45 PM Bangkok

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/4544189496

Meeting ID: 454 418 9496

ทิ้งคำตอบไว้