23 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ มจร จำกัด วางพวงมาลา ณ มณฑลพิธีด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎก เนื่องในวันปิยมหาราชรำลึก ปี 2565

0
109

ทิ้งคำตอบไว้