วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ขอขอบคุณบุคลากรเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยามาอัพเดทโปรแกรมบัญชีสหกรณ์ เวอร์ชั่น 2.1 เป็นเวอร์ชั่น 3.0 ให้เสร็จสมบูรณ์ ให้สหกรณ์สอ.มจร. จำกัด

0
124

ทิ้งคำตอบไว้