26 – 27 พฤศจิกายน 2565 ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำกัด ดร.วรพันธุ์ แย้มหงษ์ปภา เลขานุการ พร้อม ดร.พลกิตติ์ สุรชน ผู้จัดการ เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA : Personal Data Protection Act) ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จัดโดย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ภาคกลาง

0
47

ทิ้งคำตอบไว้