๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราชรำลึก สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำกัด ร่วมวางพวงมาลา

0
833

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราชรำลึก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดงานวันปิยมหาราชรำลึก ประกอบพิธีวางพวงมาลา ณ หอพระไตรปิฏก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.14714874_1811577082443037_3912722471874555219_o 14708034_1811577075776371_3259483901084236778_o 14711539_1811577085776370_3291880934367292734_o

ทิ้งคำตอบไว้