ประเมินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ AI and Chat GPT เพื่อการศึกษาและการวิจัย

0
127

ประเมินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และประยุกต์ใช้ AI and Chat GPT
เพื่อการศึกษาและการวิจัย
วันที่ 17 สิงหาคม 2566

วิทยากรโดย ผศ.ดร.เกษม แสงนนท์

ประเมินการอบรม
https://forms.gle/jxMwyMtfKyjke2Gh7

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร
https://shorturl.asia/GY13s

ทิ้งคำตอบไว้