คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์เข้ามาตรวจสหกรณ์ประจำเดือนกันยายน 2559

0
900

คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์เข้ามาตรวจสหกรณ์ประจำเดือนกันยายน 2559 และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้ามาตรวจสหกรณ์ประจำปี เพื่อปิดงบประจำปี 255914700807_1805558273044918_5679748567133221869_o

ทิ้งคำตอบไว้