กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำลังเร่งปิดงบประมาณปี 2560 ให้กับสหกรณ์ฯ

0
743

วันที่ 25 – 26 มกราคม 2561 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยากำลังเร่งปิดบัญชีให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ มจร. ให้ทันเสร็จสิ้นเดือน ม.ค. 61

ทิ้งคำตอบไว้