เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มจร จำกัด อบรมอัพเดตฐานข้อมูลเว็บไซต์

0
161
        วันอังคารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ดร.พลกิตติ์ สุรชน รักษาการผู้จัดการสหกรณ์ฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมอบรมการอัพเดตเว็บไซต์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ชั้น ๓ อาคาร ๑๕๐ พรรษา สมเด็จพระปิยมหาราช (มหาจุฬาบรรณาคาร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบอลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนายนพดล เพ็ญประชุม ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอัพเดตฐานข้อมูลเว็บไซต์

ทิ้งคำตอบไว้