กรมตรวจบัญชีแนะนำการใช้โปรแกรมสหกรณ์ Version 3.0

0
695

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ขอขอบคุณบุคลากรของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา เข้าให้คำแนะนำเกี่ยวกับอัพเดทโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ของสหกรณ์จาก Version 2.1 เป็น Version 3.0 ใน เพื่อประโยชน์ต่อสหกรณ์ในการใช้งานได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิผล

ทิ้งคำตอบไว้