กรรมการสหกรณ์ที่เป็นข้าราชการไปประชุมปรกรรมการสหกรณ์ที่เป็นข้าราชการไปประชุมประจำเดือนได้โดยไม่ถือเป็นวันลา