สมัครสมาชิกได้แล้ววันนี้

1
1463

สมัครสมาชิกได้แล้ววันนี้ อัตราเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกทุกคนต้องส่งค่าหุ้นรายเดือน เริ่มแรกที่ 10 หุ้นๆ ละ 10 บาท และตามเกณฑ์ของเงินได้ ดังนี้ 1. ไม่เกิน 10,000 บาท หุ้นขั้นต่ำ 10 หุ้น 2. เกินกว่า 10,000-16,000 บาท 30 หุ้น 3. เกินกว่า 16,000-25,000 บาท 40 หุ้น 4. เกินกว่า 25,000 บาท 50 หุ้น | ทั้ง 4 รายการสามารถสมัครได้มากกว่าที่กำหนด (แต่ต้องไม่เกินกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นทั้งหมด) | สมัครครั้งแรกค่าหุ้น + ค่าสมัคร 100 บาท
75958_662733097124071_1392786708_n

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้