7 ตุลาคม 2565 คณะอนุกรรมการตรวจนับใบเสร็จ และคณะอนุกรรมการตรวจนับพัสดุประจำปี ได้ดำเนินการตรวจนับใบเสร็จ ตรวจนับพัสดุประจำปี ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ

0
9

 

ทิ้งคำตอบไว้